Aktieägare
Aktieägare B aktier Totalt antal röster Kapitalandel Röstandel
Färna Invest AB 28,862,983 2,886,298 35,7% 35,7%
Newbury HealthCap (Karl Karlsson) 7,592,854 759,285 9,4% 9,4%
Nexttobe 26,539,930 2,653,993 32,8% 32,8%
Varenne AB 3,147,020 314,702 3,9% 3,9%
Övriga 14,799,709 1,479,971 18,3% 18,3%
Total 80,942,496 8,094,250 100% 100%
Per den 31:e Dec 2015