Pressmeddelanden

Tue, 21 Jul 2015

Bluefish vinner ny upphandling i Spanien

Exklusiv leverantör i nytt kontrakt ger fortsatt tillväxt

Bluefish har valts ut som exklusiv leverantör av tre produkter för ytterligare ett två-års kontrakt till Servicio Andaluz de Salud (SAS) ), den statliga sjukvårdsmyndigheten i spanska Andalusien. Det nya kontraktet avser Almotriptan 12,5 mg, Bicalutamide 150 mg samt Eplerenone 25 och 50 mg. De första leveranserna är planerade till  slutet av 2015. Värdet av den extra nettoomsättning från kontraktet uppskattas till ca 19 MSEK per år.

Upphandlingarna med SAS har erbjudit bolagets verksamhet i Spanien en betydande tillväxtpotential. Även om ett av kontrakten med SAS avslutas vid årsskiftet, förväntas försäljningsvärdet av de tre återstående kontrakten som löper under 2016 att ge fortsatt tillväxt i Spanien med en tillfredsställande bruttomarginal. Således förväntas den spanska verksamheten att ge ett betydande bidrag till bolagets finansiella utveckling under 2016.

Bluefish fortsätter även att investera i den spanska produktportföljen inom områden som bedöms ha god försäljnings- och vinstpotential.

Bluefish har tidigare valts ut som både semi-exklusiv och exklusiv leverantör till SAS av ett flertal produkter. Medan upphandlingar av läkemedel är ett vedertaget förfarande i resten av Europa är Andalusien hittills den enda av Spaniens 17 olika regioner som tillämpar upphandlingar.

Bluefish har framgångrikt byggt marknadsandelar i viktiga europeiska marknader genom att erbjuda högkvalitativa generiska läkemedel. Genom att aldrig kompromissa om produktkvalitet eller patientsäkerhet, marknadsför vi våra produkter innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med ambitionen att göra moderna läkemedel tillgängliga åt fler. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning i Europa. Vår produktportfölj består av ca 80 produkter och växer.


För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF