Pressmeddelanden

Thu, 21 Sep 2017

Bluefish Pharmaceuticals AB

Anders Svensson har tillträtt som bolagets nya CFO, från och med 1 september, 2017. Anders har gedigen och mångårig erfarenhet från den finansiella sektorn som CFO på börsnoterade bolag. 

Anders är en entreprenöriell CFO och företagsledare med bred erfarenhet från olika belysnings och elektronik företag. Han har erfarenhet som CFO på noterade bolag, både i Sverige och internationellt, och han har med goda meriter drivit finansavdelningar. 

Anders Svensson kommer senast från  Aura Light US Inc, USA där han varit företagets CEO och Anders har dessförinnan varit anställd som CFO på  Aura Light International AB under många år. Anders har en  Master of Business Administration (MBA) med focus på Strategy/Finance från Australian Graduate School of Management.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Berit Lindholm Bluefish Pharmaceuticals AB
Telefon: +46 8 6720 0505

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

http://www.bluefishpharma.com/