Pressmeddelanden

Wed, 02 May 2018

Årsredovisning för 2017

Du hittar årsredovisningen på vår hemsida under finansiella rapporter:
Klicka här för att nå den.


 

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. +46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com