Pressmeddelanden

Thu, 22 May 2014

Förlängning av konvertibelt lån om totalt 21,7 MSEK

‟ Oförändrade villkor med nytt förfallodatum 30 juni 2017”

Under 2011 emitterades det konvertibla skuldebrevet serie 2011/2014 med förfallodatum 30 juni 2014 till ett belopp om 60 MSEK.

På den extra bolagsstämman som hölls den 5 juli 2013 beslutades att ge samtliga innehavare av konvertibelt lån 2011/2014 möjligheten att förlänga sitt innehav till samma villkor, men med nytt förfallodatum 30 juni 2017, alternativt att konvertera till B-aktier till en teckningskurs om 5 kronor per aktie.

Erbjudandet om förlängning med nytt förfallodatum 30 juni 2017 har accepterats av innehavare av konvertibler till ett belopp om sammanlagt 21,7 MSEK. Vidare har 20 MSEK konverterats till aktier. Resterande 18,4 MSEK kommer att återbetalas per förfallodatum 30 juni 2014.

Full konvertering av det lån som löper till 30 juni 2017 och som uppgår till ett nominellt värde om 21,7 MSEK innebär en ökning av bolagets aktiekapital med högst 578 666,60 kronor genom utgivande av högst 2 893 333 B-aktier.

 

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF