Pressmeddelanden

Mon, 28 Jul 2014

Bluefish vinner upphandling i Spanien

Two-year contract for Bluefish products in Andalusia region

Bluefish has valts ut som semi-exklusiv leverantör av Escitalopram 10mg och Losartan HCTZ 100/25mg samt som exklusiv leverantör av Escitalopram 5mg/20mg, Levetiracetam 1mg, Levofloxacin 500mg, Mirtazapine ODT 15/30/45mg och Quetiapine SR 50/200/300/400mg för ett två-års kontrakt med SAS (Servicio Andaluz de Salud). Med sammanlagt 15 produktpresentationer som tilldelats bolaget rankas Bluefish som den näst största leverantören i den aktuella upphandlingen i Andalusien. De första leveranserna är planerade till årsskiftet. Värdet av nettoomsättningen från kontraktet uppskattas till ca 70 MSEK över en två-års period.

Bluefish har tidigare valts ut som exklusiv leverantör till SAS av vissa cancer produkter. Medan upphandlingar av läkemedel är ett vedertaget förfarande i resten av Europa är Andalusien hittills den enda av Spaniens 17 olika regioner som tillämpar upphandlingar.

Bluefish har framgångrikt byggt marknadsandelar i viktiga europeiska marknader genom att erbjuda högkvalitativa generiska läkemedel. Genom att aldrig kompromissa om produktkvalitet eller patientsäkerhet, marknadsför vi våra produkter innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med ambitionen att göra moderna läkemedel tillgängliga åt fler.

Bluefish har sin huvudsakliga försäljning i Europa. Vår produktportfölj består av 80 produkter och växer.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Bluefish vinner upphandling som pdf