Pressmeddelanden

Fri, 22 Aug 2014

Bluefish vinner upphandlingar i Tyskland

‟ Två-års kontrakt för Bluefish produkter till försäkringsbolag”

Bluefish has valts ut som exklusiv leverantör av Ibandronate 50/150mg, Levocetirizine 5mg och Valaciclovir 500mg samt som icke-exklusiv leverantör av Bicalutamide 50/150mg, Finasteride 5mg, Letrozole 2.5mg, Ondansetrone 4/8mg och Sumatriptan 50/100mg i kontrakt med med fyra olika försäkringsbolag, Barmer-GEK, IKK Classic, Knappschaft-Bahn-See samt Techniker Krankenkasse.  Varje kontrakt gäller i två år med de första leveranserna planerade till årsskiftet. Värdet av nettoomsättningen från kontrakten uppskattas till ca 5 MSEK över en två-års period.

Bluefish är sedan tidigare en etaberad leverantör av olika produkter till samtliga fyra försäkringsbolag. Upphandlingar av läkemedel är ett vedertaget förfarande i Europa och i synnerhet i Tyskland.

Bluefish har framgångsrikt byggt marknadsandelar i viktiga europeiska marknader genom att erbjuda högkvalitativa generiska läkemedel. Genom att aldrig kompromissa om produktkvalitet eller patientsäkerhet, marknadsför vi våra produkter innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med ambitionen att göra moderna läkemedel tillgängliga åt fler.

Bluefish har sin huvudsakliga försäljning i Europa. Vår produktportfölj består av 80 produkter och växer.

 

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF