Pressmeddelanden

Fri, 06 Feb 2015

Bluefish vinner ännu en upphandling i Spanien

‟Två-års kontrakt för Bluefish produkter i Andalusien”

Bluefish has valts ut som semi-exklusiv leverantör av Metformin 850mg samt som exklusiv leverantör av Topiramate 200mg för ett två-års kontrakt med SAS (Servicio Andaluz de Salud).  De första leveranserna är planerade till andra kvartalet 2015. Värdet av nettoomsättningen från kontraktet uppskattas till ca 40 MSEK över en två-års period.

Bluefish har tidigare valts ut som både semi-exklusiv och exklusiv leverantör till SAS av ett flertal produkter. Medan upphandlingar av läkemedel är ett vedertaget förfarande i resten av Europa är Andalusien hittills den enda av Spaniens 17 olika regioner som tillämpar upphandlingar.

Bluefish har framgångrikt byggt marknadsandelar i viktiga europeiska marknader genom att erbjuda högkvalitativa generiska läkemedel. Genom att aldrig kompromissa om produktkvalitet eller patientsäkerhet, marknadsför vi våra produkter innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt med ambitionen att göra moderna läkemedel tillgängliga åt fler. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning i Europa. Vår produktportfölj består av 80 produkter och växer.


För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com


Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF