Om oss

Visioner och värderingar

Genom att fokusera på nyskapande och enkelhet i både tanke och handling, och genom att ta ansvar på alla marknader med kostnadseffektivitet i alla led, skapar vi ett starkt och levande varumärke som erbjuder kvalitetsläkemedel till priser överkomliga för alla.

Bluefish-andan bygger på kostnadsmedvetenhet, vår vilja att ta ansvar och på innovativ enkelhet.

Decentraliserade strategiska initiativ

- Värde skapas av de lokala marknadsförutsättningarna
- Lokal marknadskännedom ger oss vår sammansatta
  produktportfölj 

Kundservice

- Agerar på lokala marknadsmöjligheter
- Snabbt beslutsfattande 

Kostnadsmedvetenhet

- Vi strävar alltid efter att hitta enkla lösningar på komplicerade problem
- Vi är kostnadseffektivt organiserade 

Ansvar

- Vi tar ett helhetsansvar för att leverera kvalitetsläkemedel till   överkomliga priser för alla
- Vi strävar efter ärlig och öppen kommunikation

Enkelhet i alla lösningar

- Vi uppmuntrar nytänkande när vi ställs inför utmaningar
- Vi strävar efter att uppnå win-win-situationer med våra partners