Pressmeddelanden

Wed, 07 Jun 2017

Tillägg till "Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals ab (publ)"

Fullmaktsformulär för ombuds närvaro i årsstämma

Denna fullmakt fyller ni i om ni av någon anledning inte kan närvara vid årsstämman själva utan vill skicka ett ombud

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

Fullmakt