Pressmeddelanden

Wed, 07 Jun 2017

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄTTANDE AV INCITAMENTSPROGRAM 2017/2021

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673-9164, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram innefattande beslut om bland annat emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt följande.

The Board of Directors of Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), reg. no. 556673-9164, (the ”Company”) proposes that the Annual General Meeting resolves to establish an incentive scheme, consisting of, inter alia, issuance of warrants and approval of transferring warrants, in accordance with what is set out below.

PDF