Pressmeddelanden

Wed, 07 Jun 2017

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (Publ), 556673-9164 (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 21 juni 2017 beslutar om ändring av bolagsordningen.

Förslaget innebär ändring av § 5 i bolagsordningen på så sätt att bara ett aktieslag ska kunna ges ut och finnas. Enligt nuvarande § 5 i bolagsordningen kan Bolaget ge ut aktier av två slag, betecknade serie A och serie B. Styrelsen föreslår att det bara ska finnas, och att Bolaget bara ska kunna ge ut aktier av ett slag, s k stamaktier.

PDF