Pressmeddelanden

Thu, 22 Jun 2017

Konvertibelemission 2017

Bolagsstämman i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) beslutade den 21 juni 2017 att genomföra en nyemission av konvertibler om 100 MSEK. Konvertibeln löper med 9% årlig ränta och konverteringskursen är 9 kronor per aktie.

Konvertibeln är treårig och löper ut den 30 juni 2020. I händelse av börsintroduktion eller försäljning av bolaget gäller tvungen konvertering och då är konverteringskursen satt till 10% rabatt till antingen teckningskursen i börsintroduktionen eller det erhållna försäljningspriset vid försäljningen. De fullständiga villkoren för konvertibeln återfinns på bolagets hemsida.

 

Aktieägare som önskar att teckna konvertibeln gör så genom att anmäla sitt intresse till Pareto Securities AB (Lorens Nici, lorens.nici@paretosec.com, +4684025204) i god tid före sista teckningsdag som är den 29 juni 2017.

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com