Pressmeddelanden

Mon, 03 Jul 2017

Konvertibelemission om 100 MSEK genomförd

Stockholm, 2017-07-03

Bluefish Pharmaceuticals AB annonserar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat en konvertibel obligation om 100 MSEK.

Konvertibeln är treårig och löper ut den 30 juni 2020. Konvertibeln löper med 9% årlig ränta och konverteringskursen är 9 kronor per aktie. I händelse av börsintroduktion eller försäljning av bolaget gäller tvungen konvertering och då är konverteringskursen satt till 10% rabatt till antingen teckningskursen i börsintroduktionen eller det erhållna försäljningspriset vid försäljningen. De fullständiga villkoren för konvertibeln återfinns på bolagets hemsida.

Bluefish verkställande direktör Berit Lindholm kommenterar:

”Obligationen kommer att användas till att återbetala den tidigare konvertibeln om 22 MSEK som förföll per 30 juni 2017 samt aktieägarlån och andra lån om 30 MSEK som förfaller i mars 2018. Resterande likviditet kommer att användas till investeringar i nya produkter i syfte att öka vår tillväxt.”

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Konvertibel